Skip to content

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website van Azurro Finance (hierna “de website”) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden.

Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Azurro Finance niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie te allen tijde juist zijn.

Zo is het mogelijk dat Azurro Finance enkele gegevens heeft geactualiseerd maar deze nog niet heeft aangepast op de website. Voor de meest actuele informatie, neem contact op met Azurro Finance.

Aansprakelijkheid

Azurro Finance is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De website is eigendom van Azurro Finance. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Azurro Finance of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Azurro Finance mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden

Azurro Finance draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Azurro Finance aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Privacy

Alle door de gebruiker aan Azurro Finance verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Azurro Finance aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd. Wilt u meer weten over hoe Azurro Finance omgaat met uw persoonsgegevens? Op onze website vindt u onze privacyverklaring.

Cookies

Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren. Wilt u hier meer over weten? Lees dan onze privacyverklaring op de website.